ئێران

۹ زندانی سیاسی سابق از برخورد رژیم با فعالان محیط زیست انتقاد کردند

٩ تن از زندانیان سیاسی سابق در ایران با انتشار بیانیه‌ای در روز محیط زیست از رفتار حکومت ایران با فعالان بازداشتی محیط زیست انتقاد کردند.

در میان امضا کنندگان این بیانیه نام نازنین زاغری، کایلی مور گیلبرت و آتنا دائمی نیز دیده می‌شود.

امضاکنندگان این بیانیه‌ سابقا با سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی همبند بوده‌اند، این دو فعال محیط زیست از جمله هشت نفری بودند که در بهمن ۱۳۹۶ در جریان پرونده امنیتی معروف فعالان محیط ‌زیست دستگیر شدند.

در بخشی از این بیانیه آمده حاکمان که هر پیوند میان آدمیان با یکدیگر و زیست بومشان را در انقیاد و حقیقت را خاموش میخواهند، اشخاصی را که با سلاح دانش و آگاهی سعی در نجات طبیعت و حفظ سرزندگی و بقای آن را دارند در بند میکشند.

نویسندگان این بیانیه به مواردی از جمله «زندان انفرادی، دوری طولانی از عزیزان و وابستگان، فشارهای محیط زندان و اینکه برخی از این زندانیان با مشکلات و بیماری‌های مختلف دست به گریبان هستند و امکان ملاقات آنها با خانواده‌ها بسیار سخت و محدود است» اشاره کرده اند

این بیانیه همچنین به داستان زندگی دوستداران طبیعت در زندان و درگذشته کووس سید امامی در نخسین روزها بازداشت پرداخته و ضمن محکوم کردن سرکوب فعالان محیط زیست خواستار آزادی فعالان زندانی شدند.

ئه‌مانه‌ش ببینه‌