ئێران

در تهران دو پلیس‌ زخمی و در بلوچستان یک سرگرد فراجا کشتە شد

پلیس جمهوری اسلامی کە اخیرا تجدید سازمان یافتە و نام فراجا بر آن گذاشتەاند، یکی از اهرم‌های سرکوب معترضان در اعتراض‌های خیابانی است. گزارشها حاکی از هدف گرفتە شدن شماری از نیروهای انتظامی رژیم در تهران و بلوچستان است.

بر اساس اخبار منتشر شدە دو مامور فراجا در خیابان طالقانی مورد حملە یک فرد مسلح قرار گرفتەاند.

پلیس میگوید: «این حادثه مقابل کلانتری ۱۰۷ فلسطین و به دنبال تجمع تعدادی از افراد مقابل بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور صورت گرفته و شخصی با سلاح کمری اقدام به تیراندازی به سمت مامورین و شهروندان کرده که دو مامور پلیس از ناحیه پا و صورت مجروح شدند.»

دادستانی تهران میگوید فرد مسلح توسط عوامل امنیتی دستگیر شده و تحت بازجویی است. علی صالحی مدعی است ضارب پیش از این هم در شهرستان شهریار چهار نفر را کشتە و دو نفر را زخمی کردە است.

خبرگزاری ایرنا بە نقل از این مقام حکومتی نوشت: ضارب در خیابان طالقانی «شناسایی شد» و پس از آن «به سمت ماموران و شهروندان شلیک کرد.»

مقامهای جموری اسلامی مسائل شخصی را انگیزە اصلی ضارب عنوان کردەاند.

در اقدامی مشابە و اینبار در شهرستان دلگان در بلوچستان خودروی شخصی سرگرد عباس راه‌انجام، از مأموران پلیس این منطقە که به‌همراه خانواده، در حال طی مسیر در محور ایرانشهر به دلگان بود هدف حمله قرار گرفت.

مقامهای رژیم ایران این حملە را بە کسانی کە اشرار مینامند، نسبت دادە و میگویند: این افراد با سلاح کلاشنیکوف به‌سمت خودروی این مأمور پلیس شلیک کرده و از صحنه متواری شده‌اند.

ئه‌مانه‌ش ببینه‌